Erem
개요

홈home > company > dhs


DHS Corporation

부산 본사 부산 사상구 감전동 123-10 3층 Tel : 051-325-0777 / Fax : 051-325-0776 담당자 : 과장 박상호 휴대폰 : 010-9309-8256 E-mail : picacow@dhscorp.co.kr

DHS 서울지점

서울특별시 구로구 천왕동 천왕1지구 C-1블록 랑데르 제1동 제8층 813호 Tel : 02-860-8780 담당자 : 대리 정방록 휴대폰 : 010-9256-6466 E-mail : ytough001@dhscorp.co.kr

DHS 북경 유한공사

3-1-1508 Linghangguoji Guangqumen Nanxiaojie Chongwenqu Beijing China 담당자 : 대리 김 파